PINAVIA KŪRYBINĖ KOMANDA

Stanislovas Buteliauskas – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, lektorius
Saulius Buteliauskas – UAB „Baltisches Haus“ . direktorius
Aušrius Juozapavičius – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, dr., docentas
Mindaugas Šeporaitis – „Viaprojektas“ , direktorius
Audrys Karalius – architekto A.Karaliaus dirbtuvės, vyr. architektas, konsultantas     
Rimvydas Krasauskas – Vilniaus universitetas, matematikos fakultetas, dr., docentas

APIE AUTORIUS


Išradimo autorius
Stanislovas Buteliauskas


1964 m. Baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo Automobilių transporto eksploatacijos specialybės inžinieriaus kvalifikaciją.
Kūrybinę veiklą pradėjo 1959 m. Vilniaus grąžtų gamykloje konstruktoriaus pareigose. Vėliau dirbo specialios technikos, technologinių įrengimų ir mokslinių prietaisų konstravimo srityje. Dirbo inžinieriumi-konstruktorium, vedančiuoju konstruktorium, sektoriaus vadovu Vilniaus specialios technikos konstravimo biure, o vėliau sektoriaus ir skyriaus vadovu Leningrado mokslinių prietaisų mokslinio tyrimo institute. Per tą laikotarpį yra sukūręs ir užpatentavęs septynis išradimus iš kurių penki įdiegti gamyboje.
Nuo 1992 m. dirba Lietuvos karo mokykloje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje dėstytojo, lektoriaus pareigose. Pedagoginė ir mokslinė kryptis – transporto inžinerinė vadyba, saugaus ir racionalaus eismo problemos. Yra parašęs ir išleidęs metodinę medžiagą transporto priežiūros ir remonto organizavimo kursinių ir bakalauro baigiamųjų darbų rengimui. 2008 m. parašė ir išleido mokomąją knygą Automobilių sandara ir priežiūra.
Nuo 1995 m. yra dalyvavęs ir skaitęs mokslinius pranešimus penkiose tarptautinėse ir keturiose respublikinėse mokslinėse konferencijose.
2004 m. yra sukūręs dviejų lygių „Autokelių mazgą“ ir pateikęs Europos Patentų tarnybai šiam išradimui patentinę paraišką, kuriai tais pačiais metais buvo pripažinta prioriteto teisė.
2007 m. išradimui „Autokelių mazgas“ buvo išduotas Lietuvos Respublikos patentas, 2008 m. išduoti JAV ir Ukrainos patentinių tarnybų patentai, o 2009 m. išduotas Rusijos Federacijos patentas. Pastaruoju metu patentavimo procedūra tęsiasi Europos Sąjungoje ir kitose valstybėse.  
 

 

Doc.dr. Aušrius Juozapavičius

1995 metais įgijo teorinės fizikos diplomą Vilniaus universitete, 1996-2001 metais studijavo Karališkajame Technologijos Institute (KTH) Stokholme, Švedijoje, ir įgijo gamtos mokslų (fizikos) daktaro laipsnį kvantinės mechanikos srityje.
Nuo 2002 metų eina informatikos docento pareigas Generolo J.Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Parašė per 10 straipsnių recenzuojamuose užsienio žurnaluose ir knygose (kartu su bendraautoriais) fizikos srityje, išleido informatikos vadovėlį, aktyviai dalyvauja konsultuodamas verslo įmones IT kūrimo ir diegimo srityje.
ausrius@pinavia.com

 

Doc. Rimvydas Krasauskas

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto docentas. 1988 m. jis apsigynė matematikos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją Maskvos V. Lomonosovo universitete. Nuo to laiko dirbo Vilniaus universiteto Matematikos fakulteto Geometrijos ir topologijos katedros darbuotoju ir jos vedėju.
Dabar jis vadovauja Kompiuterinės geometrijos laboratorijai (Kompiuterijos katedra), kuri dirba įvairiose geometrijos taikymo srityse: geometrinis modeliavimas CAD sistemose (EU projektas SAGA), interaktyvios trimatės internetinės vizualizacijos (Lietuvos valdovų rūmai, Vilniaus universiteto senasis kvartalas, Rotušės aikštė). Laboratorija taip pat rūpinasi geometrijos, geometrinio modeliavimo ir kompiuterinės grafikos kursų dėstymu.
R. Krasausko dabartinė tyrimų sritis – realių racionalių paviršių geometrija ir jų taikymai geometriniame modeliavime. Publikacijų sąrašą galima rasti asmeninėje interneto svetainėje (http://www.mif.vu.lt/~rimask/en/).
Projekte PINAVIA atliko sankryžos modelio optimizavimo tyrimus.
Rimvydas.Krasauskas@mif.vu.lt