PINAVIA skirtingų kategorijų ir projektinių greičių keliams

Skirtingų kategorijų susikertantiems keliams, kuriuose, kaip taisyklė, gali būti skirtingi greičiai, geriausiai tinka elipsės formos PINAVIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši struktūrinė schema ir pagrindiniai parametrai geriausiai tinka kai pagrindinis kelias horinzontalios X ašies kryptimi yra A arba B kategorijos ir jame projektinis greitis gali būti apie 100km/h, o šalutinis kelias Y ašies kryptimi yra žemesnės kategorijos ir greitis jame atitinkamai mažesnis. Iš schemos matyti, kad struktūriniu požiūriu kelių susikirtime važiuojamosios dalys ir eismo juostos gali būti tokios pat, kaip ir simetriškame keturių kelių mazge, tik aukštesnės kategorijos kelyje vingių spinduliai yra atitinkamai didesni, o važiuojamosios dalys priartintos prie koordinačių ašies X ir kelių susikirtimas pasidaro elipsės formos.