Funkcionalumas

Išradimas apima trijų, keturių ir penkių krypčių susikertančių kelių važiuojamųjų dalių prasilenkimą dviejuose lygiuose viadukais arba tuneliais, kurie gali būti simetriškai iškelti arba nuleisti žemyn susikertančių kelių važiuojamųjų dalių altitudžių atžvilgiu. Atskirais atvejais viadukai gali būti pilnai iškilę, o tunelių ir susikertančių kelių važiuojamųjų dalių altitudės gali sutapti su kelio altitude arba tuneliai giliausiai įleisti į žemę, o viadukų ir susikertančių kelių važiuojamųjų dalių altitudės gali sutapti.

Išradimas apima vienos arba skirtingų kategorijų susikertančių kelių mazgus ir vienodai tinka miestų ir visiems užmiesčio keliams, kuriuose eismas vyksta dešiniąją arba kairiąja puse.

Išradimo funkcijos neapsiriboja vien nepriekaištingų eismo sąlygų sudarymu, bet teikia galimybę įvažiuoti į vidinę dalį, apsisukti, išvažiuoti norima kryptimi, o viduje esančiame laisvame plote kurti reikiamos paskirties infrastruktūrą. Pasinaudojant šia savybe, kelių mazgą su reikiama infrastruktūra galima statyti miestų magistralinių kelių susikirtimuose, sudarant sąlygas racionaliam srautų išskirstymui ir optimizuoti keleivių ir transporto srautus magistraliniuose keliuose.

Kai automagistralėse važiavimo greitis lengvaisiais automobiliais praktiškai neribojamas (pvz. Vokietijoje ir ten įstatymais yra atitinkami kiti draudimai), galima naudoti specialią PINAVIA schemą, kurioje kairieji posūkiai vyksta ne iš kairiosios eismo juostos.

Tais atvejais, kai miestų užstatytose teritorijose nėra laisvos vietos plėsti sankryžas, PINAVIA gali apjuosti ištisus kvartalus, kurių magistraliniuose ir pagrindiniuose keliuose galima taikyti vadybinius eismo organizavimo metodus, o sankryžose įdiegti PINAVIA elementus.