Kelių susikirtimo PINAVIA esmė

1. Turint tikslą panaikinti spūstis keliuose, padidinti eismo saugumą kelių susikirtimuose, jų pralaidumą, gerokai sumažinti sankryžų statybos kaštus, aplinkos taršą, sudaryti sąlygas racionaliai  išnaudoti žemės plotus, esančius mazgo viduje, yra sukurtas unikalus dviejų lygių kelių mazgas PINAVIA, kuriame įvairių kelių susikertančių trajektorijų transporto srautai prasilenkia skirtinguose lygiuose, o automobiliai gali judėti saugiai ir pastoviu greičiu. Jame kiekvieno kelio važiuojamoji dalis, kuri skirta važiuoti per mazgą, nutiesta prieš įvažiavimą į mazgą didelio spindulio dešiniuoju vingiu iki kertamųjų kelių važiuojamųjų dalių, nutiestų mazge, viaduko (arba tunelio) ir tuneliu (arba viaduku) prasilenkia su kertamųjų kelių važiuojamosiomis dalimis, o už šio viaduko (arba tunelio) nutiesta kairiuoju didelio spindulio vingiu iki kito viaduko (arba tunelio), kuriuo ji prasilenkia su kertamojo kelio įvažiavimui skirta važiuojamąja dalimi ir už šio viaduko (arba tunelio), ji nutiesta į dešinę. Ši nuostata būtina bet kokio krypčių skaičiaus kelių mazgams ir pakankama tik trijų krypčių kelių mazgui. 

Pinavia 

2. Keturių krypčių kelių mazge, važiuojamoji dalis, kuri nutiesta mazge eismo ratu kryptimi už  viaduko (arba tunelio), kuriuo ji prasilenkia su kertamojo kelio įvažiavimo į mazgą važiuojamąja dalimi  padalyta į dvi, kurių dešinioji didelio spindulio vingiu nutiesta į išvažiavimui skirtą kelią, o kairioji didelio spindulio kairiuoju vingiu toliau nutiesta iki artimiausio viaduko (arba tunelio), o už jo į išvažiavimui skirtą kelią.

3. Turint tikslą išplėsti mazgo panaudojimą penkių ir didesnio krypčių skaičiaus kelių mazgams, po kiekvienu įvažiavimui į mazgą skirtu viaduku (arba tuneliu) nutiesta ne mažiau kaip po dvi važiuojamąsias dalis, kurios už viaduko (arba tunelio) nutiestos taip, kad tarp dešiniosios ir kairiosios važiuojamųjų dalių, nutiestų artimiausiu viaduku (arba tuneliu), tilptų ne mažiau kaip po vieną važiuojamąją dalį.

4. Turint tikslą maksimaliai padidinti kairiosios važiavimo krypties važiuojamųjų dalių vingių spindulius mazge ir išlaikyti juos nemažėjančiais visame mazge, nedidinant mazgo išorinio skersmens, jų centrai perstumti važiavimo kryptimi pirmyn už mazgo geometrinio centro ir į kairę nuo jo.

5. Išradimo techninių sprendimų visuma leidžia kelių mazgo visų važiuojamųjų dalių vingių spindulius daryti pastovius ir ne mažesnius už mažiausius susikertančių kelių vingių spindulius. Tai suteikia galimybę vairuotojams saugiai važiuoti kelių mazge bet kuria kryptimi pastoviu greičiu ir ne mažesniu kaip susikertančiuose keliuose.

6. Racionalus ir vairuotojams suprantamas eismo juostų išdėstymas, juostų, viadukų derinys, kuris leidžia pervažiuoti kelių mazgą bet kuria norima kryptimi nekeičiant eismo juostos mazge, gerokai didina eismo saugumą. Eismo kryptys juostose atitinka kelių eismo taisyklių reikalavimus: važiavimui į dešinę skirta dešinioji, į kairę - kraštinė kairioji, o tiesiai - viduriniosios eismo juostos. Esant reikalui, eismo juostos gali būti išdėstytos ir kitokia tvarka.

7. Automobilių kelių mazgo statybos išlaidos gerokai sumažinamos, nes mazgas yra tik dviejų lygių, jame yra tik 4 trumpi ir siauri viadukai. Kiekvieno viaduko ilgis yra ne per visą geometriškai kertamo kelio plotį, o tik per vienos važiuojamosios dalies plotį.