Paskirtis

Išradimas PINAVIA priklauso automobilių kelių tiesimo sričiai, skirtas racionaliam ir efektyviam transporto srautų išskirstymui didelio eismo intensyvumo kelių susikirtimuose.

Išradimas PINAVIA racionaliai sprendžia susikertančių kelių važiuojamųjų dalių prasilenkimą dviejuose lygiuose viadukais arba tuneliais apskritiminio pynimo principu, kuris sudaro sąlygas transporto srautams saugiai be trikdžių judėti iš bet kurio susikertančio kelio bet kuria norima kryptimi nekeičiant eismo juostos ir greičio.

Tinkamai parinktas juostų skaičius pagal eismo srautų matricą užtikrina mazgo pralaidumą ne mažesnį už susikertančių kelių, sudaro sąlygas spūsčių ir jų pasekmių likvidavimui keliuose.

Išradimas gali būti panaudotas projektuojant naujus, rekonstruojant esamus automobilių kelių susikirtimus, projektuojant naujas arba rekonstruojant esamas intensyvaus automobilių eismo susisiekimo sistemas.