Trijų krypčių kelių mazgas

Trijų krypčių kelių mazgas

Trijų krypčių kelių mazgas sudarytas iš:
kelio A, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Aįv su eismo juostomis a1 ir a2, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Avm, išvažiavimo iš mazgo krypties važiuojamosios dalies Aišv su eismo juostomis c1 ir b2;
kelio B, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Bįv su eismo juostomis b1 ir b2, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Bvm, išvažiavimo iš mazgo krypties važiuojamosios dalies Bišv su eismo juostomis a1 ir c2;
kelio C, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Cįv su eismo juostomis c1 ir c2, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Cvm, išvažiavimo iš mazgo krypties kelio važiuojamosios dalies Cišv su eismo juostomis b1 ir a2;
viadukų 1, 2 ir 3.

Kelio A važiuojamoji dalis su eismo juosta a1 prieš mazgą atskirta nuo važiuojamosios dalies Avm ir nutiesta didelio spindulio dešiniuoju vingiu, o toliau sujungta su kairėje pusėje didelio spindulio kairiuoju vingiu greta nutiesta kelio C važiuojamąja dalimi Cvm. Bendra važiuojamoji dalis nutiesta didelio spindulio dešiniuoju vingiu į kelią B ir sudaro jo važiuojamąją dalį Bišv su eismo juostomis a1 ir c2. Kita kelio A važiuojamoji dalis Avm nutiesta didelio spindulio dešiniuoju vingiu iki viaduko (arba tunelio) 1 ir po juo (arba viaduku), toliau kairiuoju vingiu iki viaduko (arba tunelio) 2 ir šiuo viaduku (arba tuneliu). Kairiojo vingio (eismo ratu) spindulio centras perstumtas važiavimo kryptimi į priekį už mazgo geometrinio centro ir į kairę nuo jo. Už viaduko ši važiuojamoji dalis sujungta su dešinėje greta nutiesta kelio B važiuojamąja dalimi su eismo juosta b1. Bendra važiuojamoji dalis kairiuoju, toliau dešiniuoju didelio spindulio vingiais nutiesta į kelią C ir sudaro to kelio važiuojamąją dalį Cišv.
Kelių B ir C važiuojamosios dalys nutiestos analogiškai kaip kelio A.

Eismas mazge


Eismas trijų krypčių kelių mazge labai paprastas. Kai vairuotojas, važiuodamas keliu A, nori patekti į kelią B, jis užima dešiniąją geltoną eismo juostą. Įvažiavęs į mazgą vairuotojas pastebi, kad greta jo kairiąja (žalios spalvos) eismo juosta važiuoja transportas iš kelio C. Keisti eismo juostos arba duoti kelią kitoms transporto priemonėms nėra jokio reikalo.

Eismas trijų krypčių kelių mazge labai paprastas. Kai vairuotojas, važiuodamas keliu A, nori patekti į kelią B, jis užima dešiniąją geltoną eismo juostą. Įvažiavęs į mazgą vairuotojas pastebi, kad greta jo kairiąja (žalios spalvos) eismo juosta važiuoja transportas iš kelio C. Keisti eismo juostos arba duoti kelią kitoms transporto priemonėms nėra jokio reikalo.

Kai vairuotojas nori mazge sukti į kairę (iš kelio A patekti į kelią C), jis užima kairiąją geltoną eismo juostą, pravažiuoja po viaduku, toliau pakyla ir pervažiuoja kitu viaduku, už kurio dešinėje važiuojamosios dalies pusėje atsiranda raudona eismo juosta, kuria važiuoja transportas iš kelio B. Šiuo atveju taip pat kiekvienas toliau gali važiuoti į kelią C nekeisdamas eismo juostų.