Keturių krypčių kelių mazgas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keturių krypčių kelių mazgas sudarytas iš:
kelio A, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Aįv su eismo juostomis a1, a2 ir a3, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Avm, išvažiavimo iš mazgo krypties važiuojamosios dalies Aišv su eismo juostomis d1, b3 ir c2;
kelio B, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Bįv su eismo juostomis b1, b2 ir b3, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Bvm, išvažiavimo iš mazgo krypties važiuojamosios dalies Bišv su eismo juostomis a1, c3 ir d2;
kelio C, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Cįv su eismo juostomis c1, c2 ir c3, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Cvm, išvažiavimo iš mazgo krypties važiuojamosios dalies Cišv su eismo juostomis b1, d3 ir a2;
kelio D, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Dįv su eismo juostomis d1, d2 ir d3, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Dvm, išvažiavimo iš mazgo krypties važiuojamosios dalies Dišv su eismo juostomis c1, a3 ir b2;
viadukų 1, 2, 3 ir 4.

Kelio A važiuojamoji dalis su eismo juosta a1 nutiesta taip, kaip trijų krypčių kelio mazge. Važiuojamoji dalis Avm, kurią sudaro eismo juostos a2 ir a3, iki viaduko 2 nutiesta kaip trijų krypčių kelio mazge. Važiuojamoji dalis Avm už viaduko 2 išskirta į dvi: dešiniąją Ad ir kairiąją Ak. Dešinioji važiuojamoji dalis su eismo juosta a2 toliau sujungta su greta dešinėje nutiestomis kelių D ir B eismo juostomis d3 ir b1, nutiesta dešiniuoju vingiu į kelią C ir sudaro jo važiuojamąją dalį Cišv. Kairioji važiuojamoji dalis Ak toliau kairiuoju vingiu nutiesta viaduku 3. Už viaduko prie jos prijungtos iš abiejų pusių greta nutiestos kelių B ir C važiuojamosios dalys su eismo juostomis b2 ir c1. Toliau bendra važiuojamoji dalis nutiesta dešiniuoju vingiu į kelią D ir sudaro jo važiuojamąją dalį Dišv.

Kelių B, C ir D važiuojamosios dalys mazge nutiestos analogiškai kaip kelio A.

 

Eismas mazge


 

 

 

 

 

 

 

 

Eismas keturių krypčių kelių mazge analogiškas aprašytam eismui trijų krypčių mazge: kiekvieno kelio dešinioji juosta skirta važiuoti į dešinę, vidurinioji – tiesiai, o kairioji – į kairę. Esant reikalui, juostos gali būti išdėstytos ir kitokia tvarka. Kaip matyti iš paveikslėlio, važiavimui  iš bet kurio kelio bet kuria kryptimi yra atskiros eismo juostos ir jos prasilenkia viadukais arba tuneliais, todėl nereikia keisti eismo juostos ir duoti kelio mazge.