Penkių krypčių kelių mazgas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Penkių krypčių kelių mazgas sudarytas iš:
kelio A, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Aįv su eismo juostomis a1, a2, a3 ir a4, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Avm, išvažiavimo iš mazgo važiuojamosios dalies Aišv su eismo juostomis e1, d2, b4 ir c3;
kelio B, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Bįv su eismo juostomis b1, b2, b3 ir b4, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Bvm, išvažiavimo iš mazgo važiuojamosios dalies Bišv su eismo juostomis a1, e2, c4 ir d3;
kelio C, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Cįv su eismo juostomis c1, c2, c3 ir c4, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Cvm, išvažiavimo iš mazgo važiuojamosios dalies Cišv su eismo juostomis b1, a2, d4 ir e3;
kelio D, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Dįv su eismo juostomis d1, d2, d3 ir d4, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Dvm, išvažiavimo iš mazgo važiuojamosios dalies Dišv su eismo juostomis c1, b2, e4 ir a3;
kelio E, šio kelio įvažiavimo į mazgą krypties važiuojamosios dalies Eįv su eismo juostomis e1, e2, e3 ir e4, važiavimo per mazgą važiuojamosios dalies Evm, išvažiavimo iš mazgo važiuojamosios dalies Eišv su eismo juostomis d1, c2, a4 ir b3;
viadukų 1,2, 3, 4 ir 5.

Šio mazgo po kiekvienu viaduku yra dvi tunelio dalys: 1K, 1D, 2K, 2D, 3K, 3D, 4K, 4D, 5K ir 5D. Penkių krypčių kelių mazgas – tai trijų ir keturių krypčių kelių mazgų hibridas. Jame kelio A važiuojamoji dalis su eismo juosta a1 ir važiuojamoji dalis su eismo juosta a2 nutiesta analogiškai kaip trijų krypčių kelių mazge. Važiuojamoji dalis, kurioje yra a3 ir a4 eismo juostos, nutiesta analogiškai kaip keturių krypčių kelio mazgo važiuojamoji dalis su eismo juostomis a2 ir a3. Be to, ant viaduko 2 tarp važiuojamosios dalies su eismo juosta a2 ir važiuojamosios dalies su eismo juostomis a3 ir a4 nutiestos trijų e4, e3 ir d4 eismo juostų važiuojamoji dalis. Kelių B, C, D ir E važiuojamosios dalys nutiestos analogiškai kaip kelio A.